Regulamin ośrodka Drukuj

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego VIVa w Jantarze
zwanego dalej ,,Ośrodkiem” (obowiązuje od stycznia 2017 r.)

uwaga: ustalenia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkie osoby, przebywające na terenie Ośrodka, zarówno korzystające z jego usług, jak i postronne, za wyjątkiem pracowników Ośrodka, kontrahentów, dostawców oraz uprawnionych służb i organów państwowych i samorządowych

W ramach Regulaminu ustanawia się, co następuje:

1. W Ośrodku mogą:

 • zamieszkiwać osoby, posiadające wykupiony, aktualny pobyt w ramach zielonej szkoły, kolonii letnich, wczasów, pobytów rekreacyjnych oraz imprez, organizowanych na terenie Ośrodka, zwane dalej Gośćmi Ośrodka
 • przebywać bez wykupionego pobytu osoby, odwiedzające Gości Ośrodka, po zgłoszeniu w recepcji Ośrodka, wyłącznie w godz. od 06.00 do 22.00

Inne pobyty w Ośrodku traktowane będą jako zakłócenie porządku publicznego.

2. Gość Ośrodka ma prawo:

 • używać pomieszczeń i sprzętów Ośrodka zgodnie z przeznaczeniem i planem zajęć pobytowych
 • korzystać z działalności kulturalno – rozrywkowej, organizowanej w Ośrodku w ramach wykupionego pobytu
 • korzystać z posiłków, wykupionych w Ośrodku, w uzgodnionych porach. Nieskorzystanie z posiłku
  w uzgodnionej porze, bez zmiany pory na min. 24 godz. wcześniej traktowane będzie jako rezygnacja
  z posiłku, bez zwrotu jego kosztu
 • korzystać z pomocy pracowników obsługi Ośrodka

3. Gość Ośrodka i/lub działający w jego imieniu kierownik grupy, opiekun bądź rodzic ma obowiązek:

 • dopełnić formalności meldunkowych w dniu przybycia na wykupiony pobyt
 • przyjąć i zdać wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych, oraz wypożyczony w Ośrodku sprzęt sportowo – rekreacyjny zgodnie ze stanem początkowym
 • utrzymywać czystość i porządek w zajmowanych i użytkowanych pomieszczeniach i obiektach Ośrodka
 • dbać o wszelkie mienie Ośrodka i używać go zgodnie z przeznaczeniem
 • przestrzegać przepisów i zarządzeń porządkowych, bezpieczeństwa i przeciwpożarowych
 • zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 06.00
 • zawiadomić kierownika Ośrodka o czasowym opuszczeniu Ośrodka przez wskazane osoby poza porą dzienną (22.00 – 06.00) lub całodobowo
 • zapewnić właściwą i nieprzerwaną opiekę nad dziećmi i osobami niepełnoletnimi lub niepełnosprawnymi
  z grup typu: zielona szkoła, biwak, kolonia letnia, wczasy specjalistyczne oraz przestrzeganie Regulaminu

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku, bądź niewłaściwego wykonywania opieki przez kierownika grupy, opiekuna lub rodzica.